สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

พิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 " เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย

ในวันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น วันเทคโนโลยีของไทย และปีนี้ยังเป็นวันครบรอบปีที่ 10 ของการสถาปนา

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2561 )

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) ได้จัดงาน พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

ในด้านต่างๆ และพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018 ในภาคธุรกิจต่างๆ

รวมทั้งพิธีมอบโล่ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและพิธีมอบทุนการศึกษา

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ( QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018 )

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว

ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.)

ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Cr : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6110190010118


Tags :

view